Slik leser du fotballtips’ analyse av Tippekupongen:

Alle tre kupongene for inneværende uke finner du under fanene Lørdag, Søndag og Midtuke. For hvert av spillene kan du velge kuponger for 10 uker tilbake. Du kan også velge mellom spill på Pause og Slutt. Det er angitt innleveringsfrist for hver enkelt kupong.

For alle tre kupongene finner du tre kolonner med prosentvise sannsynligheter for H, U og B på alle 12 kampene på kupongen. Dette er hjelpemidler til deg som skal velge dine egne tips.

Under kolonnene merket FotballTips (med lys grønn bakgrunn) finner du resultatet av fotballtips’ analyse av alle kampene på tippekupongen som en prosentvis sjansen for H, U og B. I tillegg kan du klikke på et ”analyse-ikonet” corr_score_tips.png for å se en detaljert analyse av kampen, historikk over resultater i tilsvarende kamper forrige sesonger m.m. For detaljer, se nederst på siden.

Under kolonnen merket Eksperttips finner du en prosentvis sjansen for H, U og B fra Norsk Tippings egne eksperter.

Under kolonnen Folkerekka finner du et sammendrag av alle spill som har blitt levert på kampen til nå. Denne kolonnen blir fortløpende oppdatert frem mot innleveringsfristen.

Under kolonnen Tipping kan du enkelt krysse av for de tippetegn du vil satse på, både sikre, halvgarderte og helgarderte kamper. Du tar bort et kryss ved å klikke på allerede markerte tegn. Du må ha krysset av for minst ett kryss i hver kamp for at spillet er klart til innlevering.

Du kan også be fotballtips’ og et forslag basert på prosentforslagene fra fotballtips, eksperttipset eller folkerekke. Da må du først velge størrelsen på ditt systemspill, fra 4 rekker (to halvgarderinger) til 486 rekker ( én halvgardering og fem helgarderinger) med knappen Velg system nederst til venstre. Deretter trykker du på Forslag under det prosentforslaget du vil bruke. Du kan slette alle tegn du har krysset av for ved å trykke på Tøm knappen.

Når du har krysset av for alle kampene, trykker du på Legg i kurv dersom du vil ta vare på spillet, og levere det senere, eller trykker på Levér for å sende spillet til Norsk Tipping med en gang. Når du har trykket på Levér, åpnes Norsk Tippings side slik at du kan logge inn og betale for spillet.

FotballTips’ analyse er kun basert på lagenes prestasjoner i de siste kampene som er spilt. Vi måler prestasjonene opp mot hverandre og beregner en sannsynlighet for H, U og B basert på denne målingen. Merk at analysen kun bruker oppnådde resultater som grunnlag. Den vet ikke om de siste resultatene gir et riktig bilde av lagets styrke, eller laget har vært heldig eller uheldig. Den måler heller ikke effekten av eventuelle skader eller karantener eller andre forhold som ikke kan leses ut av resultatene. Det hjelper ikke å ha et godt navn som Rosenborg eller Liverpool. Dersom resultatene har vært dårlige i de siste kampene, blir det tydelig på vår analyse!

Spillekurv
Leverte spill
spillevett.no