Business as usual

pumasko.jpg

Det blir fortsatt klubben som skal bestemme hvilket skomerke norske fotballspillere skal bruke.  Nå har spillerne i hvert fall forhandlet seg frem til retten til å si sin mening.   Hvorfor har ingen tenkt på det før?

Tre dager etter at partene i fotballstreiken stod svært langt fra hverandre, og at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger, fikk vi søndag kveld meldingen om at partene søndag kveld hadde blitt enige og at streiken var avblåst.

Det er åpenbart at NISO har gått i seg selv i denne saken. Som vanlig vil mange som blir berørt av streiken la sin vrede gå ut over den streikende part, men sjelden har vi opplevd en så entydig melding fra mannen i gata og hans synspunkt på streiken. Det er slett ikke bare Nils Arne Eggen synes dette var helt ”koko”. Folk flest hadde liten sympati med godt betalte fotballspillere som streiket for å få lov til å velge skomerke. Vi vet at listen over krav var lengre enn som så, men dette var punktet hvor avstanden åpenbart var størst.

Det var ikke uventet NISO måtte strekke våpen i denne saken. Muligheten til å inngå eksklusive utstyrsavtaler var simpelthen for viktige for klubbenes økonomi til at man kunne forhandle den bort.  Nå ble enigheten basert på en forståelse av at spillerne blir tatt med på råd i valget av utstyrsleverandør, men at klubben har siste ordet … og slik har det vel i realiteten vært hele tiden. 

Business as usual, med andre ord, men NISO må for syns skyld fortelle media at de er tilfreds. 

På kammerset er de neppe like fornøyd. 

Med all respekt for partenes rett til å sette makt bak kravene.  Her burde NISO vist bedre skjønn, og orientert seg bedre om hva som faktisk var mulig å oppnå. Å gå til streik på en sak som potensielt kunne påføre toppfotballen betydelige inntektstap var mildt sagt uklokt. 

NISO har i det minste oppnådd økt oppmerksomhet om sin organisasjon. Vi tror dessverre ikke at all PR har vært god PR i dette tilfelle.

Vi gleder oss over at fotballen ruller igjen, forhåpentligvis med kampklare og uthvilte spillere til ukens cuprunde. Nå har vi kommet såpass langt i rundene at vi kan forvente litt mer jevnbyrde kamper, og håper på en cupbombe eller to. 

Det er business as usual, det også.

 

blog comments powered by Disqus
Spillekurv
Leverte spill
spillevett.no